Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daniel Križan / technika

Daniel Križan

Dr. Ing. Daniel Križan
vedec v oblasti materiálového inžinierstva, vývoj ocelí pre automobilový priemysel

* 9.05.1977 Bratislava
vzdelanie

Po ukončení strednej priemyselnej školy v Trnave študoval na Materiálovo-technologickej fakulte (MtF) STU v Trnave, kde v roku 2000 obhájil titul inžinier v odbore materiálové inžinierstvo – kovové materiály. Doktorát v oblasti materiálového inžinierstva so špecializáciou na vývoj vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel mu bol priznaný v roku 2005 na univerzite v belgickom Gente.

životopis

Dr. Daniel Križan vynikal vo svojom odbore už ako študent, keď štúdium ukončil cenou rektora a bol aj víťazom niekoľkých študentských vedeckých konferencií aj na medzinárodnej úrovni. Jeho diplomová práca, zaoberajúca sa štruktúrnou stabilitou duplexných nehrdzavejúcich ocelí pod vedením prof. Hrivňáka, bola ocenená ako najlepšia v odbore materiálového inžinierstva. Po ukončení štúdia v roku 2000 začal pracovať na MtF STU v Trnave ako interný doktorand.

V roku 2001 získal jednoročné bilaterálne štipendium na štúdijný pobyt v Belgicku, kde sa na univerzite v Gente (Laboratory for Iron and Steelmaking) zaoberal laserovým zváraním nehrdzavejúcich ocelí a ocelí pre automobilový priemysel. Po ukončení stáže sa rozhodol zostať v Belgicku na doktorandskom štúdiu v oblasti vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel. Jeho práca bola ocenená aj na medzinárodnej úrovni, keď získal ocenenie kanadskej metalurgickej spoločnosti vo Vancouveri v roku 2003 ako aj prvú cenu na belgickom doktorandskom sympóziu v Gente v roku 2004. Počas štúdia sa stal aj prvým nebelgickým vedúcim na hore uvedenom inštitúte vôbec, keď na ňom 3 roky riadil oddelenie vákuovej metalurgie a odlievania.

Po ukončení doktorátu v roku 2005 začal pracovať na výskumnom oddelení v rakúskej oceliarni voestalpine Stahl v Linzi ako hlavný koordinátor výskumu a vývoja vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel obsahujúcich zvyškový austenit. V roku 2006 mal Dr. Daniel Križan tú česť predniesť úvodnú plenárnu prednášku na tému „Ocele s transformačne indukovanou plasticitou pre aplikáciu v automobilovom priemysle“ na konferencii COM-MAT-TECH na MtF STU v Trnave aj za účasti popredných predstaviteľov vtedajšieho politického života. Pri použití týchto ocelí možno vďaka ich vysokej pevnosti a súčasne výbornej tvárniteľnosti znížiť hrúbku jednotlivých komponentov karosérie a tým aj celkovú hmotnosť automobilu. Týmto sa zníži celková spotreba paliva a množstvo škodlivých emisií vypustených do ovzdušia pri súčasne zlepšenej odolnosti automobilu proti nárazu.

Dr. Daniel Križan je medzinárodne uznávaným odborníkom vo svojej oblasti, pričom ním vyvinuté ocele sa nachádzajú takmer vo všetkých automobilových značkách pôsobiacich na súčasnom európskom automobilovom trhu.

tvorba

Dr. Daniel Križan je autorom zhruba 20 vedeckých publikácií prezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách prevažne v USA a Kanade a publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch a 2 patentov. Dr. Daniel Križan pracuje aj na množstve rakúskych a medzinárodných projektov zo svojho odboru.

zdroj

Dr. Ing. Daniel Križan

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.