Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Veselovský / manažéri v biznise

Štefan Veselovský

Ing. Štefan Veselovský
Viceprezident pre strategické financie, Castor & Pollux a.s.

* 3.06.1957 Komárno
vzdelanie

Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Národohospodárska fakulta - odbor financie

Doplňujúce informácie o vzdelaní:

1984 Inštitút zahraničného obchodu, Bratislava, nemecký jazyk

1984-1985 Československá obchodná banka, a.s., Praha,
2-ročný odborný bankový kurz pre vybraných pracovníkov

1988-1989 Ekonomická univerzita, Bratislava , bankovníctvo a financie,
2-ročné postgraduálne štúdium

1990 British Council, Londýn, odborný kurz bankovníctvo, financie a investície

1992 Commission for Banking and Finance, Brusel
bankový dohľad, odborná stáž

životopis

Štefan Veselovský je bývalý viceguvernér Štátnej banky československej v Prahe, ktorý rozhodoval o menovej politike a hospodárskej stratégii Československa.

Má dlhoročné skúsenosti z riadenia finančných inštitúcií doma aj v zahraničí, z krízového manažmentu. Robil odborného poradcu pre bankovníctvo a medzinárodné financie štyrom vládam a predsedom vlád.

Bol viceguvernérom Eximbanky Slovenskej republiky a od marca 2007 je členom Európskeho hospodárskeho senátu so sídlom v Nemecku, kde sa venuje otázkam hospodárskej a finančnej stratégie EÚ a zároveň úspešne presadzuje ekonomické záujmy Slovenska v európskych štruktúrach.

Súčastne je viceprezidentom Slovenskej sekcie Európskeho hospodárskeho senátu so sídlom v Bratislave.

Dlhoročne sa venuje bojovému umeniu Okinawa goju-ryu/karate/, v rámci ktorého dosiahol majstrovský stupeň 1. DAN a bol aj aktívnym pretekárom a členom viacnásobného majstra Slovenska Slávie Ekonóm, Bratislava.

Štefan Veselovský je Rytierom Vojenského a Hospitálneho Rádu Svätého Lazara z Jeruzaléma a má právo užívať titul „Knight of Grace“ – K L J.

Pracovné skúsenosti:

Castor & Pollux a.s., Bratislava
od 10/2010 - viceprezident pre strategické financie

Exportno-importná banka SR, Bratislava
od 2007 do 09/2010 - námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky

Europäischer Wirtschaftssenat e.W., (EWS) Bonn, Nemecko
od 2007 - senátor Európskeho hospodárskeho senátu
- viceprezident slovenskej sekcie EWS, Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky
od 2006 do 2008 - poradca predsedu vlády pre bankový sektor a medzinárodné financie

GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., Organizačná zložka, závod Bratislava
od 2006 do 31.12.2006 - obchodný riaditeľ

GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s., Zásmuky, ČR
od 2005 do 2006 - obchodný riaditeľ

SETUZA a.s., Praha, ČR
od 2004 do 2005 - poradca predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

UNION BANKA, a.s., Ostrava, ČR
Od 2003 do 2004 - námestník generálneho riaditeľa
- podpredseda predstavenstva (konsolidačný manažér)

C.L.E.A., a.s., Žilina
od 2000 do 2003 - predseda predstavenstva

Pragobanka, a.s., Praha, ČR
od 1997 do 1999 - generálny riaditeľ
- predseda predstavenstva (konsolidačný manažér)

Európska Cestovná Poisťovňa, a.s., Kodaň, Dánsko, pobočka Bratislava
od 1996 do 1997 - generálny riaditeľ
- podpredseda predstavenstva

Slovenská kreditná banka, a.s., Bratislava
od 1993 do 1995 - generálny riaditeľ
- člen predstavenstva

Štátna banka Československá, Praha
od 1991 do 1992 - vrchný riaditeľ bankového dohľadu
- 1. viceguvernér, člen Bankovej rady ŠBČS

Úrad vlády Slovenskej republiky
od 1990 do 1991 - poradca vlády SR pre bankovníctvo a financie

Štátna banka Československá, Bratislava
od 1989 do 1990 - zástupca riaditeľa odboru

Slovenská plánovacia komisia (SlPK), Bratislava
od 1988 do 1989 - poradca podpredsedu vlády SR a predsedu SlPK

Slovenská komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj (SKVTIR), Bratislava
od 1985 do 1988 - poradca podpredsedu vlády SR pre medzinárodnú spoluprácu

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
od 1976 do 1977 - revident
od 1981 do 1985 - disponent


Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívne
nemecký jazyk - aktívne
český jazyk - aktívne
ruský jazyk - aktívne
maďarský jazyk - aktívne
arabský jazyk - pasívne(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.