Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloslav Luther / divadlo, film, TV

Miloslav Luther

Mgr. Art. Miloslav Luther
Filmový a televízny režisér, scenárista a producent

* 14.08.1945 Jakub
vzdelanie

Gymnázium Novohradská v Bratislave.

Filmová akadémia múzických umení Praha – réžia hraného filmu:

životopis

Po absolvovaní štúdia réžie na FAMU v Prahe, pôsobil dva roky ako režisér Spravodajského filmu Bratislava, potom v STV v Redakcii literárno-dramatických programov. Inklinoval predovšetkým k adaptáciám literárnych diel, historickým látkam s významovými presahmi do súčasnosti.

K jeho najznámejším a často reprízovaným televíznym dielam patria – Triptych o láske ( L. Nádaši-Jége), Starý včelár (J.G.Tajovský), Nebezpečné známosti (CH. de Laclos ) a legendárny Mário kúzelník (T. Mann) za ktorého získal hlavnú cenu Striebornú nymfu na najvýznamnejšom televíznom festivale v Monte Carlo a Cenu Cino del Duca za réžiu. Televíznym divákom aj v zahraničí, sú známe najmä tv série - Život bez konca I-V (F. Švantner), Lekár umierajúceho času I -V (V.Körner), Koniec veľkých prázdnin I – VI (J. Kohout).

Od roku 1984 pôsobil ako režisér Štúdia hraných filmov Bratislava. Viaceré jeho filmy získali domáce i zahraničné ocenenia. Za kultové sa dnes považujú jeho rozprávky Kráľ Drozdia brada a Mahuliena zlatá panna, ale aj filmy Zabudnute na Mozarta a Chodník cez Dunaj. K najoceňovanejším filmom patrí aj Anjel milosrdenstva, ktorý získal popri iných cenách aj Prix Europa v Berlíne.

Miloslav Luther v roku 1992 inscenoval v bratislavskom divadle Korzo divadelnú hru T. Stopparda Rosenkratz a Guildenstern sú mŕtvi.

V rokoch 1999-2007 bol pedagógom katedry réžie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave.

Ako asistent réžie spolupracoval na filmoch Krotká (réžia – S. Barabáš, 1967), Dáma (réžia – I. Balaďa, 1967) a na filme Ela Havettu Slávnosť v botanickej záhrade (1969).

Funkcie:
1991-1992 - člen Federálnej rady pre vysielanie a retransmisiu
1998-2000 - člen Rady STV
1999-2002 - člen Rady vlády SR pre masmédiá
2004-2008 - člen Výboru LITA – autorská spoločnosť
2008-2010 - člen Rady Slovenského Filmového ústavu
2009- ... - člen Rady Audiovizuálneho fondu
2013 - predseda rady Audiovizuálneho fondu

Ocenenia:
1980 - Čestné uznanie Československej televízie
1983 - Cena ministra kultúry
1991 - Cena ministra kultúry za vynikajúce výsledky v oblasti kinematografie
1994 - Cena ministra kultúry SR za zásluhy o rozvoj kultúry na Slovensku
2009 - Cena predsedu Národnej rady SR za zásluhy v oblasti rozvoja kultúry

tvorba

Dlhometrážne filmy

1984 - Kráľ Drozdia brada / The King Blackbird - režisér / spoluscénarista
- Cena medzinárodnej poroty v súťaži prvých diel tvorcov všetkých svetadielov - 24. MFF Karlove Vary 1984
- Hlavná cena - Zlatý střevíček udelená odbornou porotou - 24. Festival filmov pre deti Gottwadov (dnes Zlín) 1984
- Cena rady festivalu - 15. FEST Belehrad 1985
- 1. miesto v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ o najlepší film zo slovenských filmov vyrobených v roku 1984 (udelené v r. 1985)
- 4. miesto v 30. ročníku čitateľskej ankety Sovietskeho ekranu - o najlepšie zahraničné filmy v sovietskych kinách 1987 - filmy socialistických krajín (udelené v r. 1988)
1985 - Zabudnite na Mozarta / Forget about Mozart - režisér
- nominácia do hlavnej sekcie XLII Medzin. film. festivalu v Benátkach (1985) za Nemecko
- Cena Paľa Bielika za rok 1985 za kameru pre J. Šimončiča
- Zlatá plaketa za scenár pre Zev Mahlera - MFF Chicago 1985
1986 - Mahuliena, zlatá panna / Mahuliena, the Golden Maid - režisér / spoluscénarista
- Cena za výtvarnú stránku architektovi V. Gruskovi - 25. FČSF Bratislava 1987
1988 - Štek / Bit Part - režisér
1989 - Chodník cez Dunaj / A Path Across the Danube – režisér /spoluscénarista
- Prémia SLF za filmovú tvorbu M. Lutherovi za réžiu a V. Hollošovi za kameru 1989
- Cena Červeného kríža Monegasque - osobitná cena monackého princa (Prix de la Croix Rouge Monegasque) udelená filmu bojujúcemu za mier, myšlienky humanizmu, tolerancie a znášanlivosti - 30. MTF Monte Carlo 1990
1990 - Svědek umírajícího času – režisér / spoluscénarista
1991 - Skús ma objať / Try to Embrace Me – režisér / spoluscénarista
1993 - Anjel milosrdenstva / The Angel of Mercy - režisér / spoluscénarista
- Prix Europe - Cena za najlepší televízny program roka v Európe udelená Radou Európy Berlín 1994
- Cena kritiky za najlepší televízny film, Hlavná cena za ženský herecký výkon pre Ingrid Timkovú, Cena kritiky - Magnolia 5. MTF Šanghaj 1994
- Cena slovenskej filmovej kritiky 1993 (udelená KFN SSN v r. 1994)
- Prémia SFZ a LF SR za réžiu M. Lutherovi a za kameru V. Hollošovi 1994
- 2. cena v kategórii televíznych filmov - 2. Balatónsky televízny festival Stredoeurópskej iniciatívy v Keszthely 1994
2002 - Útek do Budína - režisér / spoluscénarista
- Cena Kamera 2003 v kategórii hraný film – V. Holloš za kameru vo filme Útek do Budína (udelená Asociáciou slovenských kameramanov)
2006 – Útek do Budína - režisérska verzia pre DVD - režisér / spoluscénarista
2009 – Tango s komármi - režisér / scénarista / producentTelevízna filmová tvorba

1979 - Ráno pod mesiacom
1980 - Triptych o láske
- Prémia SLF za najlepšie umelecké diela roka – M. Lutherovi za réžiu a D. Šimončičovi za kameru
1981 - Starý včelár
1982 - Život bez konca I - V
- 3. cena v kategórii Dramatické diela - Programová súťaž ST 1983
1983 - Lekár umierajúceho času I-V
- Prémia SLF za najlepšie umelecké diela roka M. Lutherovi za réžiu
1986 - Chlapec do náručia I-III
Ocenenie tvorcom tv. filmu v kat. Dramatická tvorba – E. Kočiš za scenár, M. Puobiš za dramaturgiu, V. Holloš za kameru, M. Luther za réžiu
1991 –Skús ma objať I-II
1993 - Posledný coctail / The Last Coctail
1996 - Konec velkých prázdnin I- VI / The End of the Great Vacations
- Cena Rudolfa Slobodu (cena autorskej ochrannej organizácie LITA) – M. Luther
- Prémia LF SR, SFZ a ÚSTT za tvorbu roku 1996 – M. Luther „za réžiu rozsiahleho a realizačne náročného koprodukčného tv. seriálu“
- Hlavná cena Telemúza ´96 – M. Luther za réžiu a Cena kritiky - tvorivý kolektív
2000 - Zámok na juhu / Castle in the South (R, Sc)

- Prémia SFZ, ÚSTT, LF SR za vynikajúce tvorivé výkony v kategórii Televízna dramatická tvorba – M. Luther za réžiu tv. inscenácie Zámok na juhu
2003 – Útek do Budína I – V

Televízna dramatická tvorba

1975 - Schody z mramoru
1976 - Mário a kúzelník
- Strieborná nymfa - hlavná cena v kategórii dramatických progr. 18. MTF Monte Carlo 1977
- Cena Cino del Duca za najlepšie dielo na festivale vytvorené režisérom do 35 rokov - 18. MTF Monte Carlo 1977
- Druhá cena – Televízna žatva 1986
1977 - Gomez
Vietor v starých stromoch
1978 - Deti
Na pokraji rozumu
- Výročná cena ZSDU a SLF za televíznu tvorbu roku 1979 M. Lutherovi za réžiu tv. inscenácie Na pokraji rozumu (s prihliadnutím na réžiu televíznych inscenácií Vydierač z poblúznenia a Platiť sa nebude) udelená v roku 1980
1979 - Platiť sa nebude
- Výročná cena ZSDU a SLF za televíznu tvorbu roku 1979 režisérovi Miloslavovi Lutherovi za réžiu tv. inscenácie Na pokraji rozumu (s prihliadnutím na réžiu televíznych inscenácií Vydierač z poblúznenia a Platiť sa nebude) udelená v roku 1980
Vydierač z poblúznenia
- Výročná cena ZSDU a SLF za televíznu tvorbu roku 1979 režisérovi M. Lutherovi za réžiu tv. inscenácie Na pokraji rozumu (s prihliadnutím na réžiu televíznych inscenácií Vydierač z poblúznenia a Platiť sa nebude) udelená v roku 1980
Pochábeľ
1980 - Nebezpečné známosti
1984 - Navráťte sa k svojim otcom
1988 - Každému čo jeho je
1991 - Lorenzacio I-II
1995 - Spoveď I-IIKrátkometrážne a stredometrážne filmy

1970 - Opojená
1973 - Branná výchova na zdravotníckych školách
1974 – Týždeň vo filme 4, 6, 10, 20, 23, 26/1974
Obzor č. 4/1974 – Svetový pohár z Vysokých Tatier
1975 - Veľká spomienka
Z krajiny našich detí
Libuša Mináčová
Na slovo s národným umelcom Alexandrom Matuškom
1976 - Huncúti a veseličky
1977 - Orava I-II
Keď ťa budú čepčiť
Na dosah rúk nebo nad strechou
Oles Hončár
Súvislosti
Mikuláš Galanda
- Bronzový kroměřížsky tolar „za najlepší film o výtvarnom umení“ - 15. Arsfilm Kroměříž
Anton Krajčovič z tv. cyklu Televízna galéria
1978 - Jarné hry
1979 – Národný umelec Emil Belluš -
Prvá cena za tv. film Národný umelec Emil Belluš (cena udelená Zväzom slov. architektov
Zvoliť si cestu
1993 – Pražská Jar (reklama)
Ergo poistenie (reklama)
1996 - Tramvaj (reklama)(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.