Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karol Kállay / iné

Karol Kállay
fotograf

* 26.04.1926 Čadca
+ 4.8.2012 Bratislava
životopis

V roku 1944 v Trenčíne maturoval na Gymnáziu, a v roku 1948 v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej promovali za inžiniera. Celú svoju životnú dráhu venoval fotografii.

Fotografovaním sa začal vážnejšie zaoberať v roku 1940. O dva roky neskôr získaval svoje prvé ocenenie - Zlatú medailu na celoštátnej výstave fotografií v Bratislave . Fotografie mu uverejnili vo Švajčiarskom časopise Camera. V roku 1943 vystavoval svoje práce v španielskej Zaragoze. Popri štúdiu spolupracoval ako fotoreportér s časopisom Domov a svet a obrazovou agentúrou Oko.

1956 - pracoval v slobodnom povolaní, stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a začal svoju sériu ciest po svete (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, ZSSR, Albánsko, Grécko, Taliansko, Juhoslávia, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Japonsko, Mexiko, USA).

Jeho prvá kniha Slovenské rieky vyšla v roku 1954. Z takmer 50-tich doteraz vydaných kníh sa preslávili publikácie o Los Angeles, New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku, Slovensku. Publikácie Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali okrem iných ocenení aj Cenu UNESCO ako najkrajšie knihy sveta. Za knihu Kafka und Prag získal cenu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1995.

1955 - začal fotografovať pre časopis Móda v Bratislave, neskôr pre magazíny Sainson v Berlíne a Jardin de Modes v Paríži.
1970 - stal sa členom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie (FIAP) vo Švajčiarsku, ktorá mu udelila titul EFIAP (Excellence de la Fédération Internationale de l´ Art Photographique) . V roku 1982 získal Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov . Redakcia magazína GEO v Hamburgu mu udelila cenu Fotograf roka 1992 .


Karol Kálay pracoval pre rôzne časopisy doma i v zahraničí. Fotografoval pre GEO Hamburg, Stern Fokus, Spiegel, Manager Magazin Merian a mnohé iné.

Svoju tvorbu bilancoval na vyše 80-tich osobných výstavách doma i v zahraničí (Praha, Berlín, New York,Moskva, Budapešť, Varšava, Bukurešť, Sofia, Paríž, Hamburg, Bagdad, Káhira, Osaka, Istanbul, Havana...) a podieľal sa na mnohých skupinových expozíciách po celom svete.

1998 - mu prezident republiky zapožičal Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti umeleckej fotografie .

1999 - získal cenu Leopolda J. Danihelsa za umelecké aktivity v Los Angeles, USA.

Svojim rozsiahlym celoživotným dielom zasiahol do viacerých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotografickej reportáži.

Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby.

tvorba

1954 - Vyšla prvá kniha Slovenské rieky
Z publikácií sa preslávili najmä o Los Angeles, New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku, Slovensku.
Publikácie Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali významné ocenenie UNESCO ako najkrajšie knihy sveta.
Kniha Kafka und Prag získal cenu o Najkrajšie knihy Slovenska 1995.
1955 - začal fotografovať pre časopis Móda v Bratislave, neskôr pre magazíny Sainson v Berlíne a Jardin de Modes v Paríži.
1989 - pripravil putovnú výstavu o následkoch zemetrasenia v Arménsku.
1993 - 1995 - fotografoval reportáže v Egypte, v Thajsku, Tunise, Maroku, Portugalsku, Austrálii a na Kube. Stal sa členom agentúry Bilderberg.
1997- 2000 - fotografoval v USA, Thajsku, Jemene, Dubaji, Indonézii, Malajsku a Grécku.


zdroj

www.karolkallay.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.