Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jana Vaľová / parlament

Jana Vaľová

PhDr. Jana Vaľová
Poslankyňa Národnej Rady SR, členka a okresná predsedníčka politickej strany SMER-SD, primátorka mesta Humenné

* 8.07.1965
vzdelanie

Je absolventkou maturitného odboru na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Medzilaborciach (SPTŠ)
2003-2008 Ukončila magisterské štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite
2009-2010 Rigoróznou skúškou získala titul PhDr. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore Sociálna práca

Jazykové kompetencie :
Anglický jazyk - aktívne
Ruský jazyk – aktívne

životopis

V súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Národnej Rady SR za stranu SMER-SD, je okresnou predsedníčkou politickej strany SMER-SD, členkou Výboru pre sociálne veci, členkou Výboru pre európske záležitosti a súčasnou primátorkou mesta Humenné. Je zvolená za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja, kde zastáva funkciu podpredsedníčky Komisie kultúry a národnostných menšín a je taktiež predsedníčkou oblastnej organizácie cestovného ruchu.2000 vstúpila do politiky a stala sa členkou politickej frakcie SMER-SD a zároveň aj jej okresnou predsedníčkou.

2005 bola zvolená za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja za stranu SMER-SD a súčasne bola zvolená za predsedníčku Komisie kultúry a národnostných menšín Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

2006 - 2010 bola zvolená za poslankyňu NR SR a taktiež pôsobila ako členka Výboru pre sociálne veci a bývanie. Pôsobila v hodnotiacej komisii Rady ministrov pre prevenciu drog a kontrolu drogovej závislosti a bola zvolená za predsedníčku Stálej komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a členkou Rady vlády pre rodovú rovnosť. V tom istom období pôsobila aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Humennom.

2009 bola opätovne zvolená za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja, kde pôsobila aj ako podpredsedníčka komisie kultúry a národnostných menšín.

2010 - 2012 bola v parlamentných voľbách znovu zvolená za poslankyňu NR SR za stranu Smer-SD, v ktorých spomedzi kandidátov strany SMER-SD za Prešovský kraj obdržala najvyšší počet hlasov a zároveň sa stala členkou Výboru pre sociálne veci a Výboru pre európske záležitosti.

2010 bola v komunálnych voľbách zvolená za primátorku mesta Humenné, kde kandidovala za stranu SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, Strana zelených, Úsvit, Slobodné Fórum, Nová demokracia.

2012 bola v predčasných parlamentných voľbách po tretí krát zvolená za poslankyňu NR SR opäť s najväčšou podporou voličov spomedzi kandidátov strany SMER-SD v Prešovskom kraji a opätovne pracuje ako členka Výboru pre sociálne veci a členka Výboru pre európske záležitosti.


Významné diplomatické stretnutia

4. – 8. Október 2006 Helsinki – konferencia o rodovej rovnosti

14. – 16. November 2006 Istanbul – stredomorská konferencia na tému „posilňovanie úlohy žien v spoločnosti“

3. – 10. Marec 2007 New York – 51. zasadnutie Komisie o postavení žien na tematickú diskusiu „podpora rodovej rovnosti“

13. – 15. September 2007 Moskva – svetové fórum sociálneho zabezpečenia

15. – 17. Október 2008 Marseille – 7. Európsky okrúhly stôl o chudobe a sociálnom vylúčení

12. – 14. November 2008 Lille – ministerská konferencia o rovnosti medzi mužmi a ženami

12. – 13. Máj 2009 Brusel – pri príležitosti vstupu SR do EÚ pod záštitou a za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky

13. – 15. September 2010 Praha – stretnutie výborov pre európske záležitosti členských krajín V4

4. – 6. Jún 2011 Opole – stretnutie európskych výborov členských krajín

tvorba

http://www.humenne.sk/Samosprava-mesta/Primatorka/Vystupenia-v-NR-SR-na-pomoc-obcanom/
http://www.aktuality.sk/clanok/184038/nr-sr-valovej-navrh-presiel-do-ii-citania/
http://spravy.pravda.sk/kuzma-treba-sprisnit-poberanie-prispevkov-aby-deti-nerodili-deti-p9i-/sk_domace.asp?c=A120207_095832_sk_domace_p23
http://www.smer-pk.sk/smer-sd-preovsky-kraj
http://www.sme.sk/c/5054203/vypoved-po-materskej-zmiernia.html
http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/valova-rodicovskom-prispevku-netrestajme-deti-za-spravanie-rodicov.html
http://www.slovakregion.sk/phdr-jana-valova-primatorka-mesta-humenne-0(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.