Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Olšiak / hudba

Mgr. art. Milan Olšiak PhD.

* 30.01.1979 Lučenec
vzdelanie

2006 - 2013 Doktorandské štúdium Katolícka univerzita Ružomberok
1999 - 2004 Akadémia umení,Fakulta múzických umení-Banská Bystrica
Štúdijný odbor: Hra na husliach
Ukončenie:Absolutórium
1994 - 2000 Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica
1985 - 1993 ZŠ-Fiľakovo

životopis

Zamestnania:

2008 - súčasnosť, podnikateľ: Mgr.art Milan Olšiak, PhD.- UMELECKÁ AGENTÚRA Royal Art
2008 - súčasnosť, Externý odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline , Hudobná katedra
2008 Koncertný majster orchestra VFS Jánošík-RTMO SR
Žilinská univerzita - Odborný asistent
2006 - 2008 Koncertný majster v Českej komornej filharmónii v Prahe
2006 Moravské divadlo Olomouc
2005 - 2006 Primárius Trávniček kvartet
2004 - 2006 Konzervatórium J.L.Bellu, orchestrálnych partov
ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica,pedagóg:hra na husliach
1998 - 2000 ZUŠ Detva,pedagóg:hra na husliach

Kurzy:

1998 - 2000 Balaszagyarmat(Maďarsko)-interpretačné kurzy u sólistov
Koelner rundfunk und simfonie orchester
2005 - 2008 Člen poroty Hudobného festivalu mladých husľových Talentov I. Ballu v Nižnej na Orave

Cudzie jazyky:

- anglický-mierne pokročilý
- ruský-mierne pokročilý

Záujmy:
- hudba, varenie, plávanie,výroba+reštaurovanie hudobných nástrojov, nábytku, výroba umeleckých predmetov, štúdium Svätého písma- Starý zákon, navštevovanie pútnických miest


Spolupráca a koncertná činnosť s významnými umelcami:

Felix Slováček,
Antonín Gondolán
Česká komorná filharmonia Praha a iní.

OCENENIA:

21.09.2009 CERTIFICATE OF APPRECATION Cena NATO TRAINING GROUP/WG IT & ED, od Mr. Joseph Camacho ( Chairman, NTG/ WG IT & ED, za reprezentáciu slovenského folklóru pre organizáciu NATO

24.09.2009 V SLUŽBE SLOVA /Kniha kázni 2003-2008/ FRANTIŠEK RÁBEK biskup-ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, podpis s ocenením a venovaním priamo v knihe, ISBN 978-80-89261-30-7tvorba

CD NOSIČE:

1. Perličky zo Slovenska, Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: Mária production- Mária Hrušková, 2002 Prievidza, R40 0003-2-731
2. Hrochotská Chochuľka, prof. Milan Križo a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal: 2005 ACENT, hudobné vydavateľstvo, Záhradnícka 66. P.O. BOX, 814 99 Bratislava, AT 0200-2
3. Ján Chabada- chýrny spevák z Očovej a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal:2004 Music Master, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242
4.Hudba pre každého, Olsiak΄s Band, Vydal: 2006 AKCENT AT, hudobné vydavateľstvo, Záhradnícka 66, P.O.BOX, 814 99 Bratislava
5.Piesne z Novohradu, Ľubomír Lörinčík a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal:2007 MUSIC MASTER Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0074-2-731
6. Vojenský folklórny súbor Jánošík, Reprezentačné teleso Ministerstva obrany SR, 15. Výročie 1993-2008, Vydal: 2008 MUSIC MASTER, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0088-2
7. Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 15, Jánošík, nepredajný titul, Vydal: 2008 Music Master Jaroslav Stráňavský, Tajov 242
8. Hrajteže nám do rána, ľudová hudba Olšiakovci a jej sólisti, Vydal: AKCENT AT, s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava, AT 0228-2
9.Martin Jakubec 2009, Milan Olšiak a Brillant orchester, Vydal: Jakubec Productions 2009 hudobné vydavateľstvo v licencii s AKCENT AT, s.r.o, P.O.BOX, 35, 830 03 Bratislava, R135 0005-2-731
10. Milan Murgaš - Keď si ja zaspievam, Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: 2010 MUSIC MASTER Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0117-2-431
11. V tom tisovskom potoce, Ľubomír Lörinčík a ľudová hudba Olšiakovci, Vydal: 2010 MUSIC MASTER, Jaroslav Stráňavský, Tajov 242, MM 0108-2-431
12. Hraj o lásce, Antonín Gondolán & Brillant orchester Milana Olšiaka, Vydal: 2011 Bluemark Production- Ján Kubiš,1982-001-2
13.Vojenský folklórny súbor Jánošík, Reprezentačné teleso ministerstva obrany SR, Vydal: 2009 MUSIC MASTER -Jaroslav Stráňavský , Tajov 242, MM 0115-2
14. Ivan Ožvát(sólista SND Bratislava) & Brillant orchester Milana Olšiaka-Od Dunaja hlbokého až po Kriváň vysoký,Vydal: JUMBO Music, s.r.o Bratislava 2011, 1726-001-2
15.Od Poľany vetrík pofukuje-Ľudová hudba Olšiakovci a jej sólisti, Vydal: AKCENT AT, s.r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava 2011,AT 0258-2
16.Krásne je žiť/Felix Slováček,Milan Olšiak & Brillant orchester, Ivan Ožvát/ live DVD in Christmas concert 15.12 2009, DK-B.Bystrica, Vydal: AKCENT NOVA, s.r.o 2009, Partizánska cesta 119, 974 01 Banská Bystrica
17. Po svete si len tak chodím/Just wondering around the world, MILAN OLŠIAK & Brillant orchester, Vydal: Royal Art Milan Olšiak 2013, RA 2227-001-2


KOMPOZÍCIE:

• Čo ten vtáčik povedá, Hore Detvou Idem (Andante, Animato, Presto)Vrchárske obmeny na slov. ľudové piesne

• Dievča spoza hory (Allegro, Vivo, Presto) Fantázia na tému slov. ľud piesne

• Tri obrázky z Podpoľania ( Andante, Animato, Un poco Vivo, Presto) Koncertná skladba pre ľudový orchester

• Vrchárska fantázia G-dur (Allegro, Vivo, Presto) Koncertná skladba pre husle s doprovodom ľudového orchestra

PUBLIKOVANÉ PRÁCE:

• OLŠIAK, M.: Ladislav Burlas. Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru. 2012, Zvolen: Lonfinger, s.r.o, ISBN 978-80-971046-0-3
Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch
• OLŠIAK, M.: Doma nikto nie je prorokom. In: ART 3, Akadémia umení, 2007
• OLŠIAK, M.: Dôležité je nezávidieť druhým, pretože to brzdí cestu k úspechu. In: Novohradské noviny 24.4 2011, číslo 15

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

• OLŠIAK, M.: Ladislav Burlas, vedec, umelec, pedagóg. In: MUSICA ET EDUCATIO III., Zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov. 2011, Ružomberok: PF KU
• OLŠIAK.M.:Ladislav Burlas a folklór, In: CANTUS CHORALIS SLOVACA 2012,Zborník materiálov z X.Medzinárodného sympózia, Universitas Matthiae Belli-Eruditio Mores Futurum, ISBN 978-80-557-0504-0
(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.