Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Trubíni / spisovatelia

Jozef Trubíni
je slovenský učiteľ, spisovateľ, ilustrátor kníh a regionálny historik

* 11.05.1945 Vráble
životopis

Jozef Trubíni je slovenský učiteľ, spisovateľ, ilustrátor kníh a regionálny historik.
Je autorom 11. monografií, účinkoval v dvoch dokumentárnych filmoch a je autorom niekoľkých desiatok ilustrácii v knihách, monografiách a maľovánkach.
Kreslí karikatúry, ilustruje svoje vlastné knihy a je autorom niekoľkých maľovaniek pre deti. V roku 1998 zostavil prvú knihu o Požitaví pod názvom Požitavské povesti (Vydavateľstvo MS Martin) spolu so spisovateľom Doc. Jozefom Melicherom. V knihe zmapovali päťdesiattri povesťových príbehov z povodia rieky Žitava.
V roku 2006 účinkoval v dokumentárnom filme Mlyny na Slovensku, ktorý natáčala Slovenská televízia. O dva roky neskôr účinkoval v dokumentárnom filme (ne)celebrity, ktorý tak isto natočila Slovenská televízia.

V roku 2004 spolu so svojim synom Ľubošom vydali knihu Osudy vrábeľských židov (SNM Bratislava), ktorá sa dostala do 25. krajín sveta a v múzeu Yad Vashem v Jeruzaleme bola označená za najkrajšiu regionálnu knihu zo Slovenska. Zbieraniu ľudových povestí a nárečia sa Trubíni venuje intenzívne viac ako 20 rokov.
A tak v roku 2011 vyšla vo Fontise kniha Nárečový slovník stredného Požitavia (Fontis, Vráble), v ktorej Trubíni zaznamenal takmer 4000 slovíčok a výrazov zo stredného Požitavia.

OCENENIA:

2013 - „Kehila - Haver“ - cena udelená Židovskou náboženskou obcou v Komárne za dlhoročnú obetavú prácu pre židovské komunity v regióne, konkrétne za knihu Osudy vrábelských židov
2001 - „Verejné uznanie mesta Vráble“ - za dlhoročný prínos v oblasti kultúry pre mesto Vráble
1995 - „Cena mesta Vráble“ - za vydanie prvej monografie o meste Vráble


tvorba

Monografie:

DUKES, Jozef, - TRUBÍNI, Jozef.: Vráble na /starých/ pohľadniciach. Vydalo FONTIS - občianske združenie, Vráble, 2011
TRUBÍNI, Jozef, - PAVELKA, Dobroslav.: História pošty vo Vrábľoch. Vydalo FONTIS - občianske združenie, Vráble, 2011
TRUBÍNI, Jozef.: Nárečový slovník stredného Požitavia. Vydalo FONTIS - občianske združenie, Vráble, 2011
TRUBÍNI, Jozef, TRUBÍNI, Ľuboš.: Matej Buček - farár vo Vrábľoch, Vydalo FONTIS - občianske združenie, Vráble, 2007
TRUBÍNI, Jozef, TRUBÍNI, Ľuboš.: Nová Ves nad Žitavou, Vydala obec Nová Ves nad Žitavou, 2005
TRUBÍNI, Jozef, TRUBÍNI, Ľuboš.: Osudy vrábelských židov. Vydavateľstvo Slovenské národné múzeum Bratislava, 2004
TRUBÍNI, Jozef, MARKO, Mikuláš.: Vráble na prelome tisícročí. Vydavateľstvo LiečReh Gúth Bratislava, 2001
MELICHER, Jozef., TRUBÍNI, Jozef.: Požitavské povesti. Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin, 1998
TRUBÍNI, Jozef.: Vráble. Vydavateľstvo Turista Piešťany, 1994
TRUBÍNI, Jozef.: Vráble - kultúrne a historické pamiatky. Mesto Vráble, 1993
TRUBÍNI, Jozef, CHRENKO, Juraj, ZRUBEC, Severín.: Lúčnica nad Žitavou, Vydala obec Lúčnica nad Žitavou, 1993

Ilustrácie v publikáciách/brožúrach/maľovankach:

Maľovanka Šťastné a veselé, 2013. Galéria MLYNY Nitra. (autor ilustrácii Jozef Trubíni)
VALACH, Ondrej: Tomáš G. Masaryk na Požitaví. Vydalo FONTIS - občianske združenie, Vráble, 2012 (autor ilustrácii Jozef Trubíni)
Maľovanka Čistotníček, 2012. Fontis - občianske združenie. (autor ilustrácii Jozef Trubíni)
Maľovanka Požitavské povesti. 2011. Fontis - občianske združenie. (autor ilustrácii Jozef Trubíni)


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.