Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Očko / regióny

Milan Očko JUDr., Ing.

* 15.07.1963 Ružomberok
životopis

1998-2002 viceprimátor Kysucké Nové Mesto
2002-2006 primátor Kysucké Nové Mesto
od.r. 1998 doteraz poslanec MZ KysNMesto
2001-2005 poslanec VÚC Žilina
2005-2009 poslanec VÚC Žilina


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.