Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daniela Varínska / hudba

Daniela Varínska

* 8.03.1946 Nitra
vzdelanie

1960 - 1966 Konzervatórium v Bratislave (klavír - Alžbeta Elanová)
1966 - 1971 VŠMU (klavír - Anna Kafendová, Rudolf Macudziński)
1967 - 1968 štipendijný pobyt na leningradskom (petrohradskom) Konzervatóriu (klavír – Dmitrij Alexandrovič Svetozorov)
1972 - 1983 klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislaveod 1990 klavírna pedagogička na VŠMU (1995 docentka, 2004 profesorka); žiaci: Jordana Palovičová, Eleonóra Škutová, Zuzana Štefunková a i.

životopis

Daniela Varínska sa venuje sólistickej i komornej hre. Koncertuje a pravidelne vystupuje na popredných hudobných festivaloch v Európe, Kanade, v USA a v Ázii. Spolupracovala s domácimi a zahraničnými telesami pod taktovkami slovenských, českých i zahraničných dirigentov (Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Ladislav Slovák; Zdeněk Košler; James Judd, Jerzy Katlewicz, Andrew Mogrelia, Anton Nanut, Charles Olivieri-Munroe, Alexander Rahbari, Jac van Steen a i.). V oblasti komornej hudby sú jej partnermi významní slovenskí a zahraniční umelci. Účinkovala s viacerými komornými zoskupeniami: Cappella Istropolitana, Musica aeterna, Slovenskí komorní sólisti, Moyzesovo kvarteto, Flauto dolce, Maria Theresia Ensemble a Musa antiqua. Popri klavíri je uznávanou čembalistkou a hráčkou na kladivkovom klavíri, pričom ju ako sólistku na týchto nástrojoch pozývajú aj na zahraničné festivaly (napr. Bach-Festival Stuttgart (Nemecko), Viedeň (Rakúsko), Pražská jar, Haydnovský festival Dolní Lukavice). Daniela Varínska nahráva pre Slovenský rozhlas i zahraničné rozhlasové stanice a spolupracuje so Slovenskou televíziou (napr. film F. Chopin: Sonáta b mol op. 35). Často vedie semináre pre pedagógov, kde pracuje so žiakmi rôznych vekových kategórií.

„Daniela Varínska patrí k najfrekventovanejším interpretom náročných diel sólovej klavírnej literatúry i koncertov s orchestrom. V jej interpretácii sa ideálne snúbia princípy sólistickej a komornej hry. Popri sugestivite a bohatom fantazijnom vklade majú jej koncepcie vždy racionálny stavebný nadhľad. Jej klavírny rukopis je vybrúsený.Varínska sa neopája krásou detailov; tie sú iba prostriedkom na celkovú koncepciu tlmočeného diela. Vedú ju pritom nielen prirodzený inštinkt a rokmi získané skúsenosti a rozhľad, ale aj príznačná pokora voči osobnosti a dielu interpretovaného autora. Významnou súčasťou jej hry je vysoká kultúra tónu, s ktorým sa nepohráva, ale ktorý slúži jej koncepčným zámerom. Vďaka technickým danostiam úspešne zdoláva i najnáročnejšie diela klavírneho repertoáru. Vyhýba sa prázdnemu virtuóznemu lesku, ale uprednostňuje náročné diela so závažným obsahom, čo dokumentuje aj výpočet jej repertoáru. Skladatelia jej radi zveria premiéry svojich diel. V komornej hudbe sa nielen prispôsobuje naturelu svojich spolupracovníkov, ale dokáže zosúladiť štýlové požiadavky i vlastný tvorivý vklad, umocniť obsah interpretovaného diela a súčasne inšpirovať kolegov.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 150)

Ocenenia

Krištáľové krídlo

2008 - nominácia za komplet Beethovenových sonát pre vydavateľstvo Diskant Cena hudobnej kritiky
1995 za prínos v oblasti interpretácie komornej hudby Cena Frica Kafendu
1991 za vynikajúce interpretačné výkony a reprezentáciu slovenského koncertného umenia Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1986 za účinnú propagáciu súčasnej slovenskej hudby Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
1979 - 1. cena, Cena SHF Leeds International Piano Competition (UK)
1969 - diplom Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
1965 - 1. cena

tvorba

Beethoven Sonatas, Volume 1
2012 CD – Black Sheep Music

Beethoven Sonatas, Volume 2
2012 CD – Black Sheep Music

Roman Berger – Memento
2010 CD – Hudobný fond

Takako Nishizaki Plays Suzuki Evergreens, Volume 6
2010 CD – Naxos

101 CLASSICS - The Best Loved Classical Melodies
2008 CD – Naxos

Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II
2003 CD – Acte Préalable

CLASSICAL MOMENTS 6: Classical Music to Study to
2002 CD – Naxos

Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works
2002 CD – Diskant

Vladimír Bokes – Music for Piano
2001 CD – Hudobný fond

Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka
2001 CD – Titanic, s.r.o.

Nocturne : Music by Händel, Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn
1999 CD – The World of Early Music
1999 CD – Naxos

Rhapsody
1998 CD – Naxos

Chamber Music and Instrumental Collection
1997 CD – Alexander Albrecht
1996 CD – MUSICA

Romantic violin miniatures
1996 CD – Opus

The Best of Amadis, Vol. 2
1996 CD – Amadis

De profundis III
1994 CD – Hudobný fond

Ján Levoslav Bella – Sonata, Piece for Piano, Sonatina, Four Little Pieces, Variations, Opp. 9 and 21
1994 CD – Marco Polo

Largo: Famous Largos by Vivaldi, Händel, Corelli, J. S. Bach, Telemann, C. P. E. Bach
1994 CD – Naxos

Franz Schmidt: Clarinet Quintet in B Flat Major / Romance / Toccata
1993 CD – Marco Polo

Italian Baroque Favourites
1993 CD – Naxos

Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 7-12
1991 CD – Naxos

Franz Schmidt: Clarinet Quintet in A Major
1991 CD – Marco Polo

Corelli: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 1-6

BAROQUE FOR MEDITATION
CD – Naxos

Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 1
CD – Diskant

Sonata in D minor, Op. 31 No. 2
Sonata in B flat major, Op. 22
Sonata in A flat major, Op. 110
Daniela Varínska - piano

Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 2
CD – Diskant

Sonata in G major, Op. 3 No. 1
Sonata in A major, Op. 2 No. 2
Sonata in C minor, Op. 13 ‛Pathétique’
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 3
CD – Diskant

Sonata in C minor, Op. 10 No. 1
Sonata in E flat major, Op. 7
Sonata in G major, Op. 49 No. 2
Sonata in G minor, Op. 49 No. 1
Sonata in E minor, Op. 90
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 4
CD – Diskant

Sonata in A flat major Op. 26
Sonata in E flat major Op. 27 No. 1
Sonata in C sharp minor Op. 27 No. 2 ‘Moonlight’
Sonata in E major Op. 109
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 5
CD – Diskant

Sonata in F minor Op. 2 No. 1 Sonata in D major Op. 28 ‘Pastoral’
Sonata in F major Op. 54
Sonata in A major Op. 101
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 6
CD – Diskant

Sonata in C major Op. 2 No. 3
Sonata in F minor Op. 57 ‘Appassionata’
Sonata in G major Op. 79
Sonata in F sharp major Op. 78
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 7
CD – Diskant

Sonata in E flat major Op. 31 No. 3
Sonata in C major Op. 53 ‘Waldstein’ Sonata in F major Op. 10 No. 2
Daniela Varínska - piano


Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 8
CD – Diskant

Sonata in D major Op. 10 No. 3 Sonata in E major Op. 14 No. 1 Sonata in G major Op. 14 No. 2 Sonata in E flat major Op. 81a ‘Les Adieux’
Daniela Varínska - piano

Ludwig van Beethoven: Piano Sonatas 9
CD – Diskant

Sonata in B flat major Op. 106 ‘Hammerklavier’
Sonata in C minor Op. 111
Daniela Varínska - piano


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.