Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Čižmár / spisovatelia

Ján Čižmár

* 7.05.1946 Banská Bystrica
vzdelanie

Stredoškolské - stredná stavebná škola
Vysokoškolské - neukončené štúdium na Stavebnej fakulte

životopis

Napriek technickému vzdelaniu už na strednej škole inklinoval k poézii a pod „dohľadom“ majstra Jána Smreka začal tvoriť. Jeho tvorba sa výrazne dostávala do povedomia počas neukončeného vysokoškolského štúdia v Bratislave. Po návrate do Banskej Bystrice sa zamestnal najskôr ako technik, no neskôr pracoval ako vedúci programového oddelenia v PKO. Úzko spolupracoval s redakciami časopisov POPULÁR a LIŠIAK. V roku 1989 bol spoluzakladateľom vydavateľstva TRIAN a v roku 2000 založil vydavateľstvo JC PARTNER. Popri tom sa venoval rozvoju športu pre všetkých, za čo mu prezident MOV Juan Antonio Samaranch udelil pamätný diplom. V súčasnosti, okrem vedenia vydavateľstva sa venuje vedomostným súťažiam.

tvorba

Literatúra:

BLEDOMODRÉ SLNKO, básnická zbierka
NEKVITNÚ KVETY KAĎÝ DEŇ, básnická zbierka
VRCHOLNÝ TRIK, zbierka poviedok
SKÚS ŽIVOT DÚŠKAMI PIŤ, autobiografia
VINŠOVAČKY, (spoluautor)
GRATULAČKY, (spoluautor)
POPULÁRNA HUDBA NA SLOVENSKU, pedagogické listy, (autor)

Libretá:

LÁSKA ZA PENIAZE, muzikál
SEDEM STRIEBORNÝCH, show
ZLATÝ SCARABEUS, show
SONGY A BALADY, hudobné pásmo
S PESNIČKOU OKOLO SVETA, muzikál
NEVEDKO V SLNEČNOM MESTE, muzikál

Najznámejšie piesňové texty:

CESTA SPÄŤ (Igor Ličko)
BLÁZNIVÉ DIEVČA (Igor Ličko a Peter Sedlák)
SCHODY DO NEZNÁMA (Igor Ličko)
SOM ZLÁ (Marika Klesniaková)
ČAS (Helena Blehárová)
KRÁSNA MARY (JAZDCI)
PRÍĎ, PRÍĎ (Táňa Hubinská)
VODA COLA (Táňa Hubinská)
HRAJ MI TÚTO PIESEŇ (Viera Lamačová)
POZRI, TO JE NOC (Karol Duchoň)
TICHO (Viera Lamačová)
SKÚS (Karol Konárik)
S LÁSKOU SA MÁ HRAŤ STÁLE FÉR (Karol Konárik)
KVETOM KRÁSNIE KRÍK (Věra Špinarová)
SMIEŠ BYŤ MÔJ (Věra Špinarová)
NA HORU VYNES SVOJ HROB (ADMIRÁL)

Iné:

RELAX, v súčasnosti najrozšírenejší hádankársky a krížovkársky časopis, apoluzakladateľ a do r. 2000 spoluvydavateľ
A TERAZ TÚTO 1 – 8, zborník ľudových piesní – redaktor, pri 1 – 4 spoluvydavateľ, pri 5 – 7 vydavateľ
NARODIL SA ..., zborník vianočných piesní – redaktor a vydavateľ

zdroj

Ján Čižmár. 2015. In: WIKIPEDIA [online], 2015 [cit. 2015-03-24]. Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Ci%C5%BEm%C3%A1r

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.