Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Vážny / parlament

Ľubomír Vážny

Ing. Ľubomír Vážny
bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, poslanec NR SR, SMER - SD

* 15.07.1957 Žilina
vzdelanie

1976-1981 SVŠT Bratislava - stavebná fakulta, odbor pozemné staviteľstvo

životopis

Priebeh zamestnaní:

od 4.7.2006 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
v r. 2006 zvolený za poslanca Národnej rady SR za stranu SMER-SD
2002 - 2006 - poslanec Národnej rady SR za stranu SMER, člen Mandátového a imunitného výboru NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre hodpodárstvo, privatizáciu a podnikanie
14.1.2003 - 21.4.2003 člen dozornej rady Biotika, a.s.
29.2.2000 - 13.1.2003 predseda dozornej rady Biotika, a.s.
11.2.1999 - 28.2.2000 predseda predstavenstva Biotika, a.s.
28.10.1997 - 10.2.1999 člen predstavenstva Biotika, a.s.
6.6.1994 - doposiaľ spoločník spoločnosti Stavoinvesta s.r.o.
6.6.1994 - 31.10.2002 riaditeľ a konateľ spoločnosti Stavoinvesta s.r.o., Banská Bystrica
1985-1994 vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru TÚ, technický námestník, riaditeľ organizácie Stavoinvesta HO Banská Bystrica
1981-1985 majster na stavbe, stavbyvedúci, samostatný vývojový pracovník Pozemné stavby, š.p. Trnava

zdroj

Národná rada SR, www.strana-smer.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.