Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Kalman / politické strany

Jozef Kalman

RSDr. Jozef Kalman
predseda strany Ľavicový blok, bývalý podpredseda vlády

* 18.04.1951 Pohorelá
vzdelanie

Vysoká škola politická v Bratislave
Stredné odborné učilište chemické pri CHZJD v Bratislave

životopis

Jozef Kalman pracoval od roku 1973 v odborovom hnutí v rôznych funkciách. Začínal v odborovom zväze kovopriemyslu, neskôr pracoval ako tajomník odborového zväzu miestneho hospodárstva. Po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989 sa aktívne zapojil do transformácie nových demokratických odborov.

V roku 1990 ho zvolili za predsedu Slovenského odborového hnutia pracovníkov miestneho hospodárstva. V roku 1993 sa ako predseda tejto organizácie stal aj členom Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR. Ako čelný predstaviteľ odborov sa v novokreovanom tripartitnom orgáne - v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR - tvorivo podieľal na jej formovaní.

Do funkcie člena vlády SR ho nominovalo Združenie robotníkov Slovenska.

Vo vládnom kabinete dostal na starosť koordináciu rezortov školstva, zdravotníctva, kultúry, životného prostredia, ďalej národnostnú a cirkevnú politiku, ako aj vedenie tripartitných rokovaní.

Jozef Kalman je ženatý, má dve deti. Má hlboký vzťah k prírode, k športu a k slovenskému folklóru. Jeho koníčkom je hubárstvo. Aktívne ovláda ruský jazyk.

Pôsobenie:

- predseda strany Ľavicový blok
1994 - 1998 - podpredseda vlády, člen HZDS
1993 - člen Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR
1990 - predseda Slovenského odborového hnutia pracovníkov miestneho hospodárstva
1989 - zapojil sa do transformácie nových demokratických odborov
1973 - 1994 pracoval v odborovom hnutí v rôznych funkciách, najskôr v odborovom zväze kovopriemyslu, neskôr ako tajomník odborového zväzu miestneho hospodárstva

záujmy

hubárstvo, príroda, slovenský folklór


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.