Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Ondruš / spisovatelia

Ján Ondruš

Ján Ondruš
spisovateľ

* 11.03.1932 Nová Vieska
+ 7.11.2000 Stupava
vzdelanie

Základnú školu absolvoval v rodisku, zmaturoval na Pedagogickom gymnáziu v Nitre.

životopis

Ján Ondruš (vlastným menom Ján Ondrus) patrí medzi najvýznamnejších povojnových slovenských básnikov. Medzinárodne uznávaným sa stal aj vďaka niekoľkým prekladom do cudzích jazykov.
Ján Ondruš sa narodil v Novej Vieske, jeho rodičia (vysídlenci z Maďarska) sa presťahovali čoskoro do Trnavy, kam chodil do školy. Zmaturoval v Nitre v roku 1950.
V 50. rokoch začal študovať v Prahe na Ústave politických a hospodárskych vied. V dôsledku pľúcnej choroby bol však donútený štúdium prerušiť. Po pobyte v nemocnici začal pracovať ako úradník v Novákoch, neskôr sa stal knihovníkom v Trnave a Modrom Kameni. Od roku 1958 pracoval v divadle v Banskej Bystrici. V roku 1981 sa po ťažkej psychickej kríze dostal do liečebného ústavu v Olichove. Neskôr ho premiestnili do podobného zariadenia v Stupave. Tam aj v roku 2000 umrel.

tvorba

Poéziu začal písať v 50. rokoch. V roku 1956 mu vyšli prvé básne v Mladej tvorbe; v tom istom roku sa stretol s básnikmi Jánom Stachom (*1936) a Ľubomírom Feldekom (*1936), s ktorými vytvoril neformálne básnické združenie Trnavská skupina. Táto skupina bola známa presadzovaním konkretizmu v poézii a odklonom od schematizmu slovenskej povojnovej lyriky. V roku 1965 publikoval Ján Ondruš svoj debut Šialený mesiac. O tri roky neskôr nasledovala jeho druhá a tretia zbierka Posunok s kvetom a V stave žlče (1968). V roku 1970 vydal knižku Kľak a v roku 1972 Mužské korenie. Šiesty zväzok poézie nechal na seba čakať desať rokov, mal názov Pamäť (1982). Nasledujúcu zbierku mu vydal Daniel Hevier vo svojom vydavateľstve Hevi Ovca vo vlčej koži.

Ján Ondruš sa angažoval aj ako prekladateľ, no prekladal jediného autora: srbského básnika Vaska Popu. V 90. rokoch vyšli Ondrušovi preklady v Nórsku, roku 1997 v Bulharsku. V 90. rokoch založil Ondrušov brat nadáciu „Studňa“, ktorá podporuje vydania Ondrušovho diela a poéziu všeobecne.

Básnické zbierky:

1965 Šialený mesiac
1968 Posunok s kvetom
1968 V stave žlče
1970 Kľak
1972 Mužské korenie
1982 Pamäť (zostavovateľ Štefan Strážay)
1984 Vajíčko, „zrekonštruovaný“ debut (pôvodne mu ho vydavateľstvo Mladé letá vrátilo)
1996 Prehĺtanie vlasu
1997 Ovca vo vlčej koži


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.