Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Martin Mišút / funkcionári vedy a vzdelania

Martin Mišút

doc. Ing. Martin Mišút CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

zdroj

Trnavská univerzita v Trnave

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.