Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Zachar / veľvyslanci

Ivan Zachar

Ing. Ivan Zachar
veľvyslanec

* 11.11.1950 Trenčín
vzdelanie

1968 - 1973
VŠ štúdium zahájil na Hlavnej škole plánovania a štatistiky (SGPiS), fakulte zahraničného obchodu vo Varšave; neskôr prestup na Inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO), fakultu medzinárodných ekonomických vzťahov - zahraničný obchod v Moskve.
Štúdium nostrifikované na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v r. 1973.

životopis

1973-1974 Federálne ministerstvo zahraničných vecí v Prahe, referent
1974-1975 povinná základná vojenská služba
1975-1977 Federálne ministerstvo zahraničných vecí, referent (attaché)
1977-1980 tajomník Čs. delegácie v Dozornej komisii neutrálnych štátov pre prímerie v Kórei, Panmundžon - demilitarizovaná zóna, Kórea
1980-1985 Federálne ministerstvo zahraničných vecí, referent (3. tajomník)
1985-1990 2. tajomník a neskôr 1. tajomník čs. veľvyslanectva v Harare, Zimbabwe
1991-1992 riaditeľ afrického odboru Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR (do rozdelenia Československa)
1993 riaditeľ Euro-atlantického odboru Ministerstva zahraničných vecí SR
1994 riaditeľ odboru Severnej a Južnej Ameriky MZV SR
1994-1998 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Keni s pôsobnosťou ZÚ pre krajiny východnej Afriky. Súčasne stály predstaviteľ SR pri agentúrach OSN UNEP a UNCHS/Habitat v Nairobi
1998-2000 zástupca riaditeľa 1. teritoriálneho odboru MZV SR
2000-2005 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Sýrii s akreditáciou aj pre Libanon a Jordánsko
2006-2008 vedúci oddelenia krajín južnej Európy MZV SR
2008-2010 vedúci oddelenia honorárnych konzulátov MZV SR
2011-2012 mimo štátnu službu, v súkromnom sektore
2012- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavný štátny radca pre Libanon, Sýriu, Jordánsko a Irak

zdroj

Ministerstvo zahraničných vecí, Ivan Zachar

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.