Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Roman Veselka / manažéri v biznise

Ing. Roman Veselka
býbalý generálny riaditeľ, Železnice Slovenskej republiky


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.