Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Soták / manažéri v biznise

Ing. Vladimír Soták
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a.s.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.