Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viera Štupáková / veľvyslanci

Viera Štupáková

PhDr. Viera Štupáková
Veľvyslankyňa SR vo Fínskej republike

* 27.09.1952
vzdelanie

1971 - 1976 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, slovenčina – francúzština
1978 – 1980 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, postgraduálne štúdium PhDr. (doktor filozofie)
1990 – 1993 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, španielčina

Znalosť jazykov:
slovenčina, francúzština, španielčina, angličtina, rumunčina, ruština


životopis

Priebeh zamestnaní:

1978 – 1986 Univerzita Komenského – Studia Academica Slovaca, lektorka slovenčiny
1978 – 1981 Univerzita Bukurešť, lektorka slovenského jazyka a literatúry
1983 – 1987 Jazyková škola a Gymnázium Poprad, stredoškolská profesorka
1992 Expo Sevilla, Španielsko, Slovenská reštaurácia hotela Kyjev, tlmočníčka, asistentka riaditeľa
1987 - 1990 Federálne ministerstvo zahraničných vecí
1987 - 1990 Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha, Veľvyslanectvo Česko-Slovenskej republiky v Rumunsku, Obchodné oddelenie, tlmočníčka,protokolistka
1996 - dnes Ministerstvo zahraničných vecí
1996 - 1997 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Diplomatický protokol, vedúca tlmočnícko-prekladateľského oddelenia, Bratislava
1997 – 2001 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku, 3. tajomníčka
2001 – 2003 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, zástupkyňa riaditeľa teritoriálneho odboru pre Západnú Európu a Severnú Ameriku, 2. tajomníčka
2004 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rumunsku, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu, 1. tajomníčka
2005 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Fínsku, vedúca úradu, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa

zdroj

Ministerstvo zahraničných vecí, www.mzv.sk/helsinki

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.