Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rastislav Káčer / veľvyslanci

Rastislav Káčer

Ing. Rastislav Káčer
bývalý veľvyslanec SR v Spojených štátoch amerických

životopis

Veľvyslanec (ret.) Rastislav Káčer sa po ukončení päťročného (2003-2008) pôsobenia vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v USA pripojil k poradenskej spoločnosti FIPRA Slovakia – Public Policy & Regulatory Advisers, ktorá je súčasťou FIPRA Group – vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy. Od októbra 2008 pôsobí na pozícii chairman a prioritne sa zameriava na úlohy týkajúce sa strategických vládnych vzťahov pre zahraničných investorov, vlády a medzinárodné inštitúcie. Zároveň pôsobí v pracovnej skupine pre obrannú politiku a obstarávanie v rámci FIPRA Global Practice Groups.
Rastislav Káčer predtým takmer šestnásť rokov pôsobil na rôznych pozíciách v štátnej službe. Profesionálnu kariéru odštartoval ako politický analytik na Ministerstve zahraničných vecí SR v roku1992, v rokoch 1994 až 1998 pracoval ako styčný diplomat v centrále NATO v Bruseli. Po návrate z Bruselu bol riaditeľom pre politické plánovanie a neskôr generálnym riaditeľom pre bezpečnostnú politiku a medzinárodné organizácie. V rokoch 2001 až 2003 bol štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR so zodpovednosťou za rokovania a prístupový proces Slovenska do NATO. Od júla 2008 je prezidentom Slovenskej atlantickej komisie, ktorá je členom Asociácie atlantickej zmluvy. Je verejne uznávaným odborníkom v oblasti transatlantických vzťahov, obranných a bezpečnostných otázok. Hovorí plynulo po slovensky, anglicky, francúzsky a rusky.

zdroj

www.foreign.gov.sk, www.fipra.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.