Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Irena Belohorská / Európsky parlament

Irena Belohorská

MUDr. Irena Belohorská
poslankyňa Európskeho parlamentu za ĽS - HZDS, nov.1992 - mar.1994 - ministerka zdravotníctva SR

* 13.03.1948 Piešťany
vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1976 Atestácia 1. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1982 Atestácia v odbore klinická onkológia

životopis

Profesionálna kariéra:

1993 Ministerstvo obrany SR - vedúca úradu MO SR
do roku 2002 lekárska prax, vedúca lekárka Preventívneho centra na Národnom onkologickom ústave

Politická činnosť:

1994 - 2004 poslankyňa NR SR za HZDS (neskôr HZDS-ĽS)
2002 podpredsedkyňa Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
1993 - 1994 ministerka zdravotníctva
1992 poslankyňa Federálneho parlamentu ČSFR

Zaradenie v Európskom parlamente:

- Skupina nezaradených poslancov
- Konferencia predsedov politických skupín EP       
- Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
- Podvýbor pre ľudské práva
- Výbor pre rozvoj - náhradníčka
- Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

- Podpredsedníčka parlamentného zhromaždenia EÚ a krajín Latinskej Ameriky (EUROLAT)

Členstvo v medzinárodných organizáciách a výboroch:

1995 - 2004 členka Rady Európy
-čestná členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
-predsedkyňa Výboru pre sociálne, zdravotné a rodinné záležitosti
-predsedkyňa Podvýboru pre zdravie
-monitoring situácie v Arménsku
-referentka pre Boj proti detskej práci a zneužívaniu
-referentka pre Materstvo v Európe
-monitoring volieb v Chorvátsku, Albánsku a na Ukrajine
2002 - 2003 členka Konventu o budúcnosti EÚ
1998 - 2002 členka Delegácií SR pri ZEÚ a NAA
1994 - 1998 vedúca Stálych delegácií SR pri ZEÚ a NAA
- vedúca Stálej delegácie SR pri PZ NATO

Tri roky pôsobila ako lekárka v Tunise. Je vydatá, má dve deti.

zdroj

www.euractiv.sk, www.irenabelohorska.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.